Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Nowe kwalifikacje Twoją szansą

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0016/15
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-06-2016r. do 31-08-2018r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 949 730,05 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 854 757,04 PLN

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia do 31.08.2018r. 86 (70 chłopców i 16 dziewczyn) uczniów ZSP w Czarnkowie, ZST w Trzciance i ZS w Krzyżu Wlkp. poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów
 3. Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla młodzieży
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli – studia podyplomowe
 5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli – sieci współpracy
 6. Współpraca szkół z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w ramach SSE- staże/praktyki

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 1. Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych - na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w tym zakresie.
 2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w kursach zawodowych
 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w zajęciach metodą projektu co pozwoli na wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów, spowoduje wzrost wiary we własne siły i rozwinie podstawowe umiejętności społeczne.
 4. Uczniowie wezmą udział w doradztwie edukacyjno- zawodowym co pozwoli im na wybranie dalszego kształcenia oraz opracowanie ścieżki edukacyjno- zawodowej.
 5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez utworzenie sieci współpracy
 6. Podniesienie kompetencji 7 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w studiach podyplomowych (studia z doradztwa zawodowego i z trenera andragogiki i z mechatroniki)
 7. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobytego doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji 86 uczniów poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych dla uczniów szkół.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa pomocy dydakt. i doposażenie pracowni »
Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia
doradztwa edukacyjno-zawodowego »

Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia
zajęć metodą projektu »

Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia
studiów podyplomowych »

Zapytanie ofertowe - realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z egzaminami »
Zapytanie ofertowe - studia podyplomowe »
Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com