Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Samozatrudnienie w cenie!

O projekcie

Oferujemy:

  • szkolenia i doradztwo
  • bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej do 23 398,68 zł/os
  • wsparcie pomostowe max. 1000 zł/m-c (przez 8 m-cy)

Do udziału zapraszamy:

osoby powyżej 30. roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące co najmniej do jednej z grup:

  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach(osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne)
  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia

Priorytetowo traktowane są osoby: odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, kobiety, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

OKRES REKRUTACJI 19.06.2017-10.07.2017

Biuro projektu: Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Nałęczowska 30, Lublin 20-701, II piętro, pokój 204
e-mail: efs_sc@irzl.pl
tel. (0 81) 444 99 42

od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Projekt realizowany jest przez RJ CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt “ Samozatrudnienie w cenie!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu UE: 1 890 564,52 zł

Dokument rekrutacyjne:

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip
Lista osób zakwalifikowanych .pdf
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu .pdf

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - szkolenia z dnia 19.07.2017»
Zapytanie ofertowe - szkolenia z dnia 17.07.2017 Anulowano

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com