Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2010


Aktywni na rynku pracy

Zapytanie ofertowe nr 1/MAŁ/1/SZ/2017 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w projekcie "Aktywni na rynku pracy"

Zapytanie ofertowe .pdf
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy .docx
Załącznik nr 2 .docx
Załącznik nr 3 .pdf
Pobierz wszystkie .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9,
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com