Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Zawodowo aktywni na śląskim rynku pracy

O projekcie

  • NR PROJEKTU: WND-RPSL.07.01.03-24-04H8/16-003
  • CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 411 179,12 PLN
  • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 199 502,25 PLN

Cel projektu

Podniesiony poziom aktywności zawodowej u minimum 70% spośród 108 osób po 30 roku życia (65 kobiet i 43 mężczyzn) - bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, należących do grupy znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na obszarze województwa śląskiego, oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 62 osoby, dzięki udziałowi w formach wsparcia -dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego UP w okresie 01.07.2017-30.09.2018 r.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn)po 30 roku życia -są to osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo: osoby powyżej50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt skierowany jest do grupy docelowej z województwa śląskiego.

Działania w projekcie

Aby w znaczny sposób poprawić sytuację osób z Grupy Docelowej na rynku pracy wnioskodawca zaplanował następujące wsparcie dla odbiorców projektu:

  • 1-„MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD”
  • 2-POŚREDNICTWO PRACY
  • 3-„MOJE UMIEJETNOŚCI PSYCHOLOGICZNO-ZAWODOWE”
  • 4,5,6-SZKOLENIA ZAWODOWE
  • 7-REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OS.ZALEŻNĄ
  • 8-„PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!” – staże zawodowe

Dokument rekrutacyjne:

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip Regulamin rekrutacji .docx

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com